Planowanie i raportowanie

Asystent równowagi po zaakceptowaniu przez użytkownika celu odchudzania i ustaleń z poszczególnych kroków zapisuje je w indywidualnym interaktywnym kalendarzu użytkownika, rozpoczyna monitorowanie wykonywania poszczególnych działań i w wysyła użytkownikowi na jego telefon, lub komputer komunikaty przypominające, oraz żąda potwierdzenia realizacji zadań i raportuje wyniki. Użytkowik w tym etapie rozpoczyna monitorowanie własnych zadań, które sobie sam wyzanaczył. Dzięki codziennemu podsumowaniu dnia, oraz podsumowaniu tygodnia w czasie którego waży się i wpisuje dane do programu weryfikuje swoje osiągnięcia odzanaczając po kolei ich wykonanie. W ten sposób otrzymuje raport swojej pracy z poszczególnych dni i tygodni oraz wizualizację swojej drogi na wykresie. W ten sposób przechodzi do pracy kolejnego tygodnia z konktetnymi wynikami swojej dotychczasowej pracy i świadomością tego, co się udało i nad czym jeszcze powinien pracować, by osiągnąć ustalony cel odchudzania.