Trener Wsparcia w Odchudzaniu

Terminy szkoleń w roku 2014:

9-10 maja
11-12 lipca
8-9 sierpnia
26-27 września
24-25 października
21-22 listopada

Cena: 300 zł brutto
Szkolenia odbywają się w Warszawie


Efekt szkolenia:

 • praktyczna umiejętność organizowania Grup Motywacyjnych – umiejętności marketingowe oraz organizacyjne
 • umiejętność prowadzenia Spotkań Motywacyjnych według schematu Klubu Równowagi – ćwiczenia praktyczne podczas szkolenia
 • znajomość Metody Równowagi Metabolicznej
 • bezpłatne korzystanie z programu komputerowego Klubu
 • możliwość korzystania z materiałów reklamowych Klubu Równowagi
 • przedstawienie Trenera na stronie www.klubrownowagi.pl
 • wymienienie terminu i miejsca Spotkań prowadzonych przez Trenera na stronie www.klubrownowagi.pl
 • możliwość rozwijania działalności na terenie swojego miejsca zamieszkania we współpracy z Klubem – wspólne warsztaty i akcje informacyjne i promocyjne
 • pomoc w uzyskaniu patronatu lokalnych władz dla prowadzonej działalności

Zarys programu:

 • zapoznanie z Metodą Równowagi Metabolicznej w duchu najnowszych osiągnięć psychodietetyki
 • zapoznanie z zasadami prowadzenia Spotkań Motywacyjnych w duchu coachingu
 • symulacja Spotkań Motywacyjnych z aktywnym udziałem uczestników
 • praktyczne rozwiązania dotyczące pozyskiwania Klubowiczów i działań marketingowych
 • zapoznanie z systemem komputerowym wspomagającym monitorowanie postępów Klubowiczów

Kryteria dla kandydatów:

 • minimum średnie wykształcenie
 • stan równowagi w odżywianiu
 • mile widziane osoby (lecz niekoniecznie) posiadające wykształcenie lub doświadczenie w zawodach związanych z żywieniem, zdrowiem, poprawą kondycji psychicznej lub fizycznej
 • zainteresowanie obszarem odżywiania i nawyków żywieniowych,
 • otwarcie na rozwój i szkolenia w zakresie psychologii odżywiania,
 • sympatia dla ludzi i chęć pomagania innym,
 • minimalna umiejętność obsługi komputera i poczty elektronicznej,
 • własny laptop oraz telefon komórkowy,
 • gotowość podpisania umowy o prowadzenie zajęć lub umowy zlecenia.

Osobom zainteresowanym wysyłamy Informator

Wszelkie dodatkowe informacje, zgłoszenia i zapytania:
klub@klubrownowagi.pl