Golfem w raka

Klub Równowagi Wiola KrzysztońKlub Równowagi Wiola KrzysztońKlub Równowagi na Pikniku Rodzinnym w ostatnią niedzielę na warszawskim Żoliborzu – impreza “Golfem w Raka”
Wiolu – dziękujemy za promowanie Klubu zawsze, wszędzie i non stop.