Tworzenie dziennika żywieniowego

Obejmuje: udzielanie ogólnych informacji o Metodzie doboru pokarmów i edukację żywieniową, wyszukiwanie informacji o typach pokarmów, do której grupy należy oraz jaka ilość stanowi 1 porcję. Użytkownik mający juz wiedzę i świadomość z korzyści jakie może osiągnąć, zapoznawszy się z Metodą Równowagi i jej zasadami polegającymi na zbilansowanym doborze pokarmów dokonuje planu codziennego jadłospisu - Dziennika Żywieniowego. Samodzielnie uczy się komponować swoje menu na kolejne dni, otrzymując niezbędne informacje o ilości porcji z danej grupy dla wybranych pokarmów z informacją, czy menu jest w normie, (weryfikację ilości minimalnych i maksymalnych w grupach pokarmów, i generowania propozycji korekty codziennego jadłospisu w przypadku przekroczenia ilości porcji lub niedostatecznej ilości warzyw i owoców oraz białka. Komponując jadłospis użytkownik ma możliwość wyszukiwania gotowych propozycji menu i przepisów wraz z ich gotową analizą. Skomponowane przez siebie menu diety dzienne można zapisać i łatwo kopiować na przyszłe dni oraz w dowolnej chwili generować listę niezbędnych zakupów. Funkcjonalność obejmuje też generowanie dzienników na przyszłe dni a także monitorowanie realizacji zaplanowanych dzienników żywieniowych wraz z systemową oceną stopnia realizacji planu jadłospisu diety odchudzającej.