Wymagania formalne

Uczestnikami Programu Asystent Równowagi mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, dysponują pełną zdolnością prawną.W razie potrzeby uczestnik programu może poprosić o konsultację dotyczącą stosowania Metody Równowagi Metabolicznej z Trenerem, czyli osobą która prowadzi grupy Klubu Równowagi. Kontakt do trenera jest dostępny na stronie www.KlubRownowagi.pl.
Wskazówki zawarte w Programie Asystent Równowagi nie stanowią w żadnym przypadku zaleceń medycznych, nie zastępują porad specjalistów, ani leczenia zaleconego przez lekarza.