Wymagania zdrowotne obowiązujące Uczestników

Wymagania zdrowotne obowiązujące Uczestników Jeśli Uczestnik choruje na jakiekolwiek choroby albo przyjmuje leki, zobowiązany jest skonsultować z lekarzem możliwość uczestnictwa w Programie Asystent Równowagi, przed przystąpieniem do Programu. W przypadku zachorowania Uczestnika w trakcie korzystania z Programu, lub wystąpienia jakichkolwiek objawów chorób lub zaburzeń zdrowia, Uczestnik powinien natychmiast skonsultować się z lekarzem i zastosować do jego zaleceń dotyczących uczestnictwa w Programie możliwe jest korzystanie z Programu po konsultacji z lekarzem i pod jego stałym nadzorem przez Uczestników:
- chorujących na cukrzycę i niestosujących insulinoterapii,
- z nietolerancją glutenu,
- karmiących piersią
- poczynając od 6 tygodnia po urodzeniu dziecka, przy dobrym stanie zdrowia, - cierpiących na alergie pokarmowe,
- cierpiących z powodu przewlekłych chorób nerek,
- będących pod stałą opieką lekarską z innych przyczyn.

Uczestnicy stosujący Program Asystent Równowagi, a mający szczególne zaburzenia metaboliczne, mimo właściwego stosowania się do zaleceń Programu mogą nie osiągnąć oczekiwanego spadku masy ciała. W takich przypadkach zalecamy konsultację lekarską i wdrożenie zalecanego leczenia.

Z Programu nie mogą korzystać osoby:
- chorujące na nowotwór złośliwy (raka),
- chorujące na cukrzycę i stosujące insulinoterapię,
- przejawiające psychiczne zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, bulimia, ortoreksja,
- będące w ciąży, lub które zaszły w ciążę już w czasie korzystania z Programu, - karmiące piersią, jeśli nie upłynęło jeszcze 6 tygodni od narodzin dziecka.